Still working previous version of this page (polish only)
6 February 2016, Name-day for Dorota, Bohdan, Ksenia. Anniversaries.
Login: Pass:

Today's recommended movie:

News

Last news from admin

Films

Top ranked movies

Last added movies

Popular films

Mostly viewed

Uniques

Rarely viewed

Stopa lombardowa

Page: 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 30 | 31

Stopa lombardowa

Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.

W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego).

On this page we will present a fun and unusual request that caused the calling of our site. Stopa lombardowa This word won the day. Sometimes a man does not have any idea what is guiding the search and found it a miracle that a different text. This is the fun part :)